Přihláška do AMKŽ
Anketa

Evička & Adámek 2013

Soutěž Evička&Adámek je automobilová orientační soutěž, určená pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet svoje navigační, řidičské a jiné schopnosti. Je určená pro dvojčlenné posádky (řidič + navigátor), ale soutěže se mohou zúčasnit i celé rodinné týmy.

Základním principem je orientační jízda podle předem stanoveného itineráře při dodržení předepsané jízdní doby její délku si spočítají posádky samy, podle údajů, uvedených v itineráři. Soutěž je doplněná o praktické zkoušky a testy z různých oblastí.

Samotná jízda vede po pozemních komunikacích, za plného silničního provozu. Dodržování pravidel silničního provozu je povinností všech účastníků.

Nedílnou součástí soutěže je absolvování jednotlivých kontrolních stanovišť. Na trati jsou jednak samostatné kontroly (SK), kde si posádky samy zapisují do jízdního výkazu odpovědi na otázky, dále soutěžní úkoly (SÚ), na kterých podle pokynů pořadatelů posádky plní stanovené úkoly a výsledky do jízdního výkazu posádek zapisují pořadatelé a dále tajné kontroly, o kterých posádky nevědí a které sledují dodržování pravidel silničního provozu.

Průběh závodu

Itinerář a jízdní výkaz obdrží posádka dvě minuty před startem. Posádky startují ve dvouminutových intervalech a způsob projetí dané trasy závisí jednak na údajích v itineráři, (časové dispozice a umístění kontrol) jednak výkon samozřejmě ovlivňuje i aktuální dopravní situace. Všechny kontroly jsou v terénu označeny cedulemi.

Pozdní, ale i předčasný průjezd je rovněž penalizován. Je stanoven celkový časový limit na absolvování celého závodu a pokud jej posádka překročí je diskvalifikována.

nahoru

Mediální partneři

NEWSPEAK
Nezoufalky
Panter s.r.o.
Žena v autě

1. ČESKÝ AUTOMOTOKLUB ŽEN PRAHA
Pod Vodojemem 1050, 149 00 Praha 4

bude doplněn

autoklubzen@seznam.cz

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2014 AKMŽ | design: caramel.cz