Přihláška do AMKŽ
Anketa

Propozice Eva&Adam 2017

P R O P O Z I C E
24. ročníku automobilové orientační soutěže
EVA & ADAM 2017
19. – 21. května 2017
www.autoklubzen.cz
Děkujeme za podporu.
Masážní studio
AMBRA
www.masazeambra.cz
POŘADATELSKÝ SBOR
24. ročníku automobilové orientační soutěže
EVA & ADAM 2017
Ředitelka soutěže Eva VÁGNEROVÁ (606 290 131)
Přejímka a přihlášky Vladimíra HOROVÁ (774 822 008)
Trať Ludmila HEJTMÁNKOVÁ
Vendula STRNADOVÁ
Iva AMBROŽOVÁ
Hlavní pořadatelka Eva VÁGNEROVÁ (606 290 131)
Výpočetní středisko Mirka STRNADOVÁ
Jízda zručnosti František SUK
Jiří SUK
Stanislav KOPECKÝ
Ubytování Vladimíra HOROVÁ
Odborný konzultant Alena AULÍKOVÁ
PROGRAM SOUTĚŽE
24. ročníku automobilové orientační soutěže
EVA & ADAM 2017
Pátek 19. 5. 2017 16:00 – 19:00 přejímka, ubytování
18:00 – 20:00 večeře
20:00 rozprava,
plnění PSP (pravidla silničního provozu)
22:00 start noční etapy
Sobota 20. 5. 2017 07:00 – 09:00 snídaně
09:00 start do denních etap
18:00 – 20:00 večeře
cca 19:00 vyhlášení výsledků soutěže a volná zábava
Neděle 21. 5. 2017 08:00 – 10:00 snídaně
PROPOZICE
24. ročníku automobilové orientační soutěže
EVA & ADAM 2017
1. Účel soutěže
Automobilová orientační soutěž má umožnit všem zúčastněným řidičkám a řidičům ověřit si
své řidičské umění a kázeň, orientační schopnosti, znalost dopravních předpisů, jezdeckou
zručnost a dodržování pravidel silničního provozu.
2. Pořadatel
1. český AMK žen Praha v ÚAMK, Dvouletky 2850/399, 100 00 Praha 10 - Strašnice,
pod záštitou JUDr. Oldřicha Vaníčka, prezidenta Ústředního automotoklubu ČR.
3. Datum a místo konání soutěže
19. - 21. května 2017, Autokemp Mělník, Klášterní 720, 276 01 Mělník
4. Účastníci
Soutěže se může zúčastnit řidička/řidič s platným řidičským průkazem. Spolujezdec
(navigátor) musí věkem a výškou odpovídat vyhlášce. Vozidlo může být obsazeno ještě
další posádkou podle míst určených v typovém osvědčení, musí však být zapsáni v přihlášce.
Každá posádka si s sebou vezme blok, propisovací tužku, obyčejnou tužku, pevnou podložku
na psaní, měřítko, autoatlas v měřítku 1:100.000, baterku (nejlépe „čelovku“) a pevné
sportovní boty.
5. Automobily
Soutěže se mohou zúčastnit osobní automobily jakékoliv kubatury a typu, které svou
výbavou a výstrojí odpovídají platným vyhláškám a pravidlům o provozu motorových
vozidel. Vozidla se stahovací střechou musejí mít během jízdy zručnosti střechu zataženou.
Po celou dobu soutěže musejí být vozidla označeny startovními čísly, připevněnými na
předních dveřích po obou stranách vozu. Samolepící startovní čísla dodá pořadatel
a soutěžící je obdrží u přejímky.
6. Přihlášky
Vyplněné přihlášky z poslední strany zasílejte na e-mail: 1amkzenpraha@gmail.com,
nejlépe oskenované, nebo vyplněné ve „WORDu“.
Platbu za startovné a zálohu na ubytování s polopenzí zašlete na bankovní účet
číslo: 1022936584/6100 nejpozději do 15. května 2017.
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení řidiče.
Maximální počet startujících automobilů je 70. V případě přihlášení vyššího počtu startujících
vozů, bude rozhodovat o účasti v soutěži datum odeslání přihlášky.
Potvrzení přihlášek nebude zasíláno, ale případné odmítnutí ano (včetně vrácení peněz).
Poznámka:
Přihlásit se do autoklubu a zaplatit členský poplatek je možné přímo u přejímky.
7. Platba za startovné a ubytování s polopenzí
Startovné za auto 750,- Kč
Startovné za auto pro členy AMKŽ 350,- Kč
Pro snížené startovné stačí, aby byl členem AMKŽ jeden ze členů posádky.
Cena ubytování, polopenze, poplatky
NÁZEV kč/os/noc kč/kus/noc
počet
pokojů
(chatek)
počet lůžek
na pokoji
(v chatce)
poznámka
SUD X 250,00 13 2 bez soc.zařízení
MOTEL POKOJE 195,00 X 37 1-2-3 bez soc.zařízení
CHATA X 700,00 4 bez soc.zařízení
POKOJ S TERASOU X 690,00 10 2
BUNGALOV MALÝ X 790,00
8
2
1 080,00 3
1 380,00 4
VLASTNÍ STAN 75,00 85,00 bez soc.zařízení
350,- Kč polopenze / osoba ( v pátek večeře, v sobotu snídaně a večeře, v neděli snídaně )
10,- Kč poplatek městu / osoba
35,- Kč parkovné / auto
V přihlášce uveďte, který typ ubytování chcete rezervovat a případně s kým.
Rezervace ubytování a stravy bude platná až po uhrazení zálohy ve výši minimálně 50%
Rezervace budou provedeny v pořadí zaplacených záloh
V případě předčasného odjezdu se částka nevrací.
8. Přejímka
Koná se 19. května 2017 od 16.00 do 19.00 hod. v areálu Autokempu Mělník. Při přejímce
předloží účastníci doklad o zaplacení startovného a zálohy na ubytování s polopenzí
a nedoplatek doplatí v hotovosti.
9. Trať soutěže
Soutěž je rozdělena do těchto částí: noční a denní orientační jízdy po trati, jízdy zručnosti,
soutěžních úkolů, samoobslužných kontrol, testů a zvláštních úkolů.
Trať noční etapy měří cca 30 km.
Trať 2 denních etap měří celkem cca 100 km.
Průměrná rychlost je 30 – 42 km/h.
Přesná délka jednotlivých úseků tratě a stanovená průměrná rychlost pro dané etapy budou
určeny v itineráři, který soutěžící obdrží vždy 2 minuty před každým startem.
10. Předpisy pro jízdu na trati
Celá trať se jede za otevřeného provozu a za přísného dodržování pravidel silničního provozu,
což bude na trati tajně kontrolováno. Soutěžící absolvují trať na vlastní náklady
a nebezpečí, zavazují se zachovávat veškeré předpisy a nahradit případné škody
způsobené členy posádky osobám třetím nebo pořadateli.
11. Start
Vozidlo se startovním číslem 1 odstartuje:
- ve 22. 00 hod. při noční etapě a další vozidla po 1 minutě,
- v 9.00 hod. při denní etapě a další vozidla po 2 minutách.
Startovní čas si každý soutěžící vypočítá sám podle svého startovního čísla. Posádka vozu se
musí 10 minut před startem dostavit se svým vozem do startovací kolony.
Startuje se na pokyn startéra s motorem v klidu.
Vozidlo musí být uvedeno do chodu startovacím zařízením a do 1 minuty při nočním
i denním startu musí přejet startovní čáru. Vozidlo, které na pokyn startéra nemohlo být
nastartováno předepsaným způsobem, musí posádka odtlačit ve směru jízdy, aby nepřekáželo
ve startu ostatním. Může být pak uvedeno do chodu jakýmkoliv způsobem, ale bude
zatíženo TB. Počítá se však původně stanovený startovní čas.
12. Průběh soutěže
Start soutěže bude v areálu Autokempu Mělník.
Časové kontroly jsou označeny panelem s označením žlutých a červených hodin.
Čas ČK je moment, kdy předáte pořadateli jízdní výkaz.
Místa soutěžních úkolů jsou označena modrým praporkem cca 50 metrů před stanovištěm po
obou stranách vozovky.
U samoobslužných kontrol uvedou soutěžící do jízdního výkazu požadovaný údaj propisovací
tužkou.
13. Jízdní výkazy
JV obdrží soutěžící vždy na startu do etapy a musí jej předložit bez vyzvání k ověření v ČK,
SÚ a při zvláštních zkouškách. V JV musí být zapsáno startovní číslo a jména soutěžících.
Za ztrátu JV je diskvalifikace.
14. Hodnocení soutěže
Provádí se jediným bodovacím systémem – počtem trestných bodů. Vítězí posádka
s nejmenším počtem trestných bodů. Při rovnosti bodů v soutěži rozhoduje o pořadí lepší
výsledek dosažený v jízdě zručnosti (nejdříve bodový, potom časový). Klasifikace JZ je
součástí celkového hodnocení. Bodové hodnocení bude vyvěšeno po vyhlášení výsledků
v restauraci areálu Autokempu Mělník.
15. Vyhlášení výsledků
Výsledky soutěže EVA & ADAM 2017 budou vyhlášeny v sobotu 20. května 2017
cca v 19.00 hod. v restauraci Autokempu Mělník.
Všem účastníkům 24. ročníku automobilové orientační soutěže EVA & ADAM 2017 přejeme
šťastnou jízdu a hodně zdaru.
za 1. český AMK žen Praha v ÚAMK
Eva Vágnerová
ředitelka soutěže
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na 24. ročník automobilové orientační soutěže
EVA & ADAM 2017
19. – 21. května. 2017
ŘIDIČ
Jméno a příjmení: ...................................................................................................
Adresa: ....................................................................................................................
Datum narození: .....................................................................................................
Tel.: .........................................................................................................................
E–mail: ...................................................................................................................
SPZ vozidla: ..................................... Typ vozu: ...............................................
SPOLUJEZDEC
Jméno a příjmení: ...................................................................................................
Adresa: ....................................................................................................................
Datum narození: .....................................................................................................
Tel:……………………………………………………………………………......
DALŠÍ ČLENOVÉ POSÁDKY (jméno, příjmení a datum narození)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
PŘÁNÍ NA UBYTOVÁNÍ:
(uveďte, zda chcete pokoj v hotelu nebo chatku a případně s kým)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Přihlášky posílejte na e-mail: 1amkzenpraha@gmail.com.
Platbu za startovné a zálohu na ubytování s polopenzí zašlete na bankovní
účet číslo: 1022936584/6100.
Vladimíra Horová, mobil: +420 774 822 008

 

 

nahoru

Mediální partneři

NEWSPEAK
Nezoufalky
Panter s.r.o.
Žena v autě

1. ČESKÝ AUTOMOTOKLUB ŽEN PRAHA
Pod Vodojemem 1050, 149 00 Praha 4

bude doplněn

autoklubzen@seznam.cz

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2014 AKMŽ | design: caramel.cz